Prof. MUDr. Michal Mára, CSc.

Prof. MUDr. Michal Mára, CSc.

Narozen 8. 8. 1970 v Praze.

Vzdělání, profesní vývoj: 

1988 maturita na gymnáziu v Praze
1988 - 1995 1. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy v Praze
1994 Cena Hlávkovy nadace pro nejlepší studenty UK
1995 - 2003 sekundární lékař na Gyn.-por. klinice 1. LF UK a VFN v Praze
1998 atestace I. stupně z oboru gynekologie a porodnictví
2002 atestace II. stupně z oboru gynekologie a porodnictví
2003 Certifikát ČLK "Endoskopické šití ve viscerální a pánevní chirurgii"
od r. 2003 odborný asistent Gyn.-por. kliniky 1. LF UK v Praze
od r. 2008 docent Gyn.-por. kliniky 1. LF UK v Praze
od r. 2019 profesor Gyn.-por. kliniky 1.LF UK v Praze

Klinické a vědecké postavení: 

od r.1998 člen týmu Gynekologické endoskopie a minimálně invazivní chirurgie na Gyn.-por. klinice
od r.1999 podíl na práci Centra fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky kliniky 
od r.2001 podíl na činnosti Centra asistované reprodukce kliniky
od r.2002 člen Endoskopické sekce při ČGPS
od r.2003 člen Sekce asistované reprodukce při ČGPS
od r.2004 vedoucí oddělení konzervativní a minimálně invazivní gynekologie (G3) na Gyn.-por. klinice
od r.2005 člen Onkogynekologické sekce při ČGPS
od r.2006 zástupce vedoucího Gynekologické endoskopie a minimálně invazivní chirurgie na Gyn.-por. klinice
2008-2012 vědecký sekretář Sekce Gynekologické Endoskopie ČGPS a ČLS JEP
2010-2014 člen panelu „International Expert Group on Postoperative Adhesion Prevention in Gynaecological Surgery“ (Evropská Společnost pro Gynekologickou Endoskopii, ESGE)
2012-2020 předseda Sekce Gynekologické Endoskopie ČGPS a ČLS JEP
Od r. 2015 dosud člen výboru Sekce Nemocničních Gynekologů a Porodníků (SNGP)
Od r. 2020 dosud místo-předseda Sekce Gynekologické Endoskopie ČGPS a ČLS JEP

Výzkumná a pedagogická činnost:

od r. 1996 podíl na výzkumné práci kliniky: prvním autorem dosud 23 původních prací, z toho 5 v zahraničních časopisech s impakt faktorem; opakovaně citován v prestižních časopisech, jako např. British Journal of Obstetrics and Gynaecology nebo Obstetrics and Gynecology; autorem řady publikací a přednášek na téma "Léčba děložních myomů u žen ve fertilním věku"

od r. 1998 podíl na pregraduální výuce studentů 1. LF UK

2001 obhajoba kandidátské disertační práce na téma "Anamnestické, laboratorní a ultrasonografické markery patologického těhotenství a jejich význam při predikci nepříznivého výsledku těhotenství"

od r. 2003 hlavni koordinátor každoročního mezioborového semináře & workshopu na téma „Miniinvazivní léčba děložních myomů

od r. 2004 podíl na výuce zahraničních studentů 1. LF UK

od r. 2004 externí recenzent („peer-reviewer“) souhrnných textů o léčbě děložních myomů organizace The Cochrane Library- největší lékařské databáze, poskytující objektivní důkazy o správném rozhodování při léčbě

od r. 2006 školitel („tutor“) 2 studentů doktorandského studia (PhD) a postgrad. studentů „EBCOG“ v oboru Gynekologická endoskopie a Minimálně invazivní chirurgie

2007 čestné uznání ministra zdravotnictví ČR za vzorné řešení grantu IGA v letech 2004-2006

2007-2021 vedoucí výuky Gynekologie a Porodnictví 6. ročníku studentů 1.LF UK v Praze

od roku 2008 dosud předseda komise pro státní závěrečné zkoušky v předmětu Gynekologie a Porodnictví 

od r. 2019 člen redakční rady časopisu Journal of Minimal Invasive Therapy and Allied Technologies (MITAT)

Zahraniční stáže: 

7-8/1992 Department of Cardiovascular Surgery, University Hospital, Istanbul, Turecko
6-9/1993 Teaching Hospital, University of Alabama, Birmingham, USA
5-6/2004 Reproductive Medicine Center, McGill University Montreal, Kanada
2009 Department of Obstetrics and Gynecology, Taipei Medical University Hospital, Taiwan.
2011 Department of Obstetrics and Gynecology, Ulleval University Hospital, Oslo, Norsko.
2018-2022 odborná spolupráce s Division of General Gynecology and Gynecologic Oncology, MedUni Vienna / Vienna General Hospital (AKH), Austria. Společný projekt na téma Onkologická bezpečnost laparoskopické power-morcelace děložních myomů.

Jazykové znalosti: angličtina, francouzština

Hobby: sport (beach volley-ball, basketbal), historie, politika