Ablace endometria

Ablace endometria

Tato operace (obě její varianty) je založena na principu destrukce (zničení) sliznice v dutině děložní pomocí tepelné energie (bipolární kličkou/ balónkem naplněným teplým roztokem). Sliznice v dutině děložní je zničena definitivně, její plnohodnotné obnovení již není nikdy možné. Proto je plánovaná gravidita po této operaci ZCELA vyloučena (a to i s větším časovým odstupem od operace)!
Zničení sliznice však není ve 100% možné. Operace tedy není metodou antikoncepce – otěhotnění není vyloučeno, ale může být provázeno četnými komplikacemi (potrat, předčasný porod, poškození plodu nedostatečnou výživou ze zničené sliznice, atd.).

Proto se musíte i nadále proti početí chránit. Protože sliznici nemůžeme zničit v celém rozsahu – v oblasti děložních rohů vždy malé množství nezničené sliznice zůstává, je nutné další pečlivé sledování. Po operaci jsou naplánovány kontroly  v naší endoskopické ambulanci po 3, 6 a 12 měsících  od operace – vždy je provedeno ultrazvukové vyšetření a pohovor o Vaší spokojenosti s provedenou operací a jejími výsledky. Budete- li mít jakékoliv obtíže, přijďte do této ambulance kdykoliv ke konzultaci.

Jednotlivé operační techniky:

Ablace endometria

Jedná se o hysteroskopickou operaci v celkové anestezii. Pomocí bipolární kličky či jiné elektrody se téměř zcela odstraní sliznice v dutině děložní. Výkon trvá průměrně kolem 20 minut, v závislosti na obtížnosti prováděné operace. 

Termoablace endometria

Operaci provádíme pomocí speciálně upraveného balónku firmy Johnson and Johnson, Gynecare - systému Termachoice. Balónek je zaveden do dutiny děložní, naplněn roztokem 5% glukosy a přístoj Termachoice ho kontrolovaně zahřeje na přednastavenou teplotu 87 st. C., tato teplota je zcela dostatečná k destrukci (zničení) sliznice, bez jakéhokoliv poškození orgánů v dutině břišní.Výkon je přesně po 8 minutách přístojem  ukončen.

Balónek se zavádí většinou v celkové anestezii, u velmi závažně nemocných pacientek, kde je celková anestezie  nemožná, v místním umrtvení v kombinaci s analgosedací ( látky proti bolesti jsou podané  anesteziologem do žilního přístupu).
Je pouze na operatérovi, kterou metodu zvolí jako pro Vás nejvhodnější výkon.

Každé operaci tohoto typu musí předcházet diagnostická hysteroskopie – ke zhodnocení poměrů v dutině děložní a k vyloučení jiné patologie, vždy je odebrána sliznice k histologickému vyšetření. Výsledek histologického vyšetření nesmí být z forenzních důvodů starší 6 týdnů od operace.