Hysteroskopie

Hysteroskopie

Hysteroskopie je vyšetření dutiny děložní zrakem pomocí tenkých optických systémů (hysteroskopů). Při nálezu v dutině děložní, který není normální (je tedy abnormální, patologický) můžeme někdy pokračovat okamžitě operačním výkonem, který vede k úpravě nenormálního nálezu, tj. k normalizaci nálezu v dutině děložní.

Diagnostiku (zjištění nálezu, stavu, poměrů v dutině děložní) a operační výkony v dutině děložní můžeme v zásadě rozdělit na 2 skupiny.

1. Používáme tenké optické zařízení a tenké operační nástroje, které zavádíme pochvou do dělohy. Tento systém má v průměru 3,5 mm a k jeho zavedení do dělohy není třeba rozšíření (dilatace) děložního hrdla. Při nálezu v dutině děložní, který není normální provádíme okamžitě operační výkon, kterým upravujeme nález v dutině děložní. Tento typ hysteroskopických výkonů provádíme u málo rozsáhlých nálezů v dutině děložní (např. malých polypů (výrustků) sliznice děložní, malých myomů nebo při malém rozsahu adhezí (srůstů) v dutině děložní). Tento typ hysteroskopických výkonů provádíme buď zcela bez anestézie (bez jakéhokoli znecitlivění) a pacientka odchází z nemocnice ihned po výkonu nebo v krátkodobé anestézii, po které pacientka opouští nemocnici asi 4-6 hodin po hysteroskopickém výkonu.

2. K operačním výkonům, které jsou rozsáhlé (např. resekce velkých polypů sliznice děložní, resekce větších děložních myomů, rozrušení rozsáhlých srůstů v dutině děložní) je nutno použít systém, který je širší (9 mm). K zavedení tohoto systému do děložního hrdla je třeba rozšíření (dilatace) děložního hrdla. Vzhledem k tomu, že rozšíření děložního hrdla i rozsáhlejší operace v dutině děložní jsou bolestivé, provádíme tento typ operací vždy v celkové anestézii (narkóze). Pobyt v nemocnici se u těchto operací liší podle jejich rozsahu a je většinou v délce 1-2 dnů pobytu v nemocnici.