Laparoskopie

Laparoskopie

Laparoskopie je vyšetření dutiny břišní zrakem pomocí tenkých optických systémů (laparoskopů), v gynekologii se speciálním zaměřením na oblast pánve, dělohu, vaječníky a vejcovody. Při nálezu v dutině břišní, který není normální (je tedy nenormální, abnormální, patologický) pokračujeme většinu v jedné anestézii (v průběhu stejné operace) operací, kterou řešíme nalezený nenormální (abnormální, patologický) nález.
Laparoskopie se ve všech případech provádí v celkové anestézii (celkové narkóze). Před laparoskopií je nutné předoperační interní vyšetření, které potřebuje anesteziolog k výběru vhodné anestézie.
Podle indikace (odůvodnění) operace, předpokládanému nálezu, případně riziku komplikací je nutná běžná, případně speciální příprava střev.
Běžná: lahvičky s projímadly (MgSO4, fosforečnany).
Speciální: nejčastěji při předpokládaných srůstech v dutině břišní (endometrióza, zánět) nebo při rozsáhlých gynekologických laparoskopiích (lymfadenektomie).
Image

Provedení laparoskopie

1. Pacientka je uvedena do celkové anestézie (narkózy).
2. Operační pole (zevní rodidla, pochva a stěna břišní) jsou dezinfikovány.
3. Do dutiny děložní je zaveden tenký manipulátor, kanyla, která je vhodná k manipulaci, pohybování s dělohou v průběhu výkonu a tím lepším pozorovacím možnostem v pánvi, případně je možné do této kanyly v průběhu operace instilovat barevnou látku a zjišťovat zda tato barevná látka prochází dutinou děložní a vejcovody do dutiny břišní (vhodné zvl. při vyšetřování ženské neplodnosti).
4. V oblasti pupku je proveden cca 1,5 cm dlouhý řez.
5. Tímto řezem je do dutiny břišní zavedena tenká jela, kterou je do dutiny břišní aplikováno cca 1,5 litru oxidu uhličitého (kysličníku uhličitého, CO2) Důvodem je zvětšení objemu dutiny břišní, „nafouknutí“ dutiny břišní. Tak je umožněna přehlednost a možnost operačních výkonů v dutině břišní.
6. Jehla je vyjmuta a ve stejném místě, tj. v místě 1,5 cm dlouhého řezu je zavedena trubice (pochva pro zavedení laparoskopu), kterou je pak zaveden laparoskop.
7. Pro lepší přehlednost a možnost operování jsou zaváděny další vpichy (1-3 trubice průměrů 5 mm) v podbřišku délky cca 5-7 mm.
8. Po přehlednutí pánve a dutiny břišní a případném provedení potřebných operačních výkonů je evakuován („vyfouknut“) CO2 z dutiny břišní, jsou odstraněny výše popsané trubice a krátké incize (řezy na kůži) zašity stehy a odstraněna kanyla z dělohy.

Oproti „otevřené operativě“ prováděné prostřednictvím řezu na stěně břišní je laparoskopická diagnostika a operativa spojena s krátkou dobou pobytu v nemocnici a krátkou dobou rekonvalescence.

V minimálním počtu případů (cca 1:100) je kvůli nálezu v dutině břišní nutno přistoupit k provedení operačního výkonu prostřednictvím „otevřené operace“ provedené prostřednictvím řezu na stěně břišní.

Nejčastější důvody (indikace) k provedení laparoskopie

1. Mimoděložní těhotenství.
2. Cysta vaječníku.
3. Bolest v pánvi.
4. Ženská neplodnost.
5. Podezření na gynekologický zánět v pánvi a pozánětlivé stavy („srůsty), ev chronickou apendicitis („chronický zánět slepého střeva“).
6. Endometrióza.
7. Děložní myom.
8. Odběr vzorku tkáně z orgánu dutiny břišní k histologickému (mikroskopickému) vyšetření.
9. Příprava k odstranění dělohy (případně s vaječníky a vejcovody) pochvou (LAVH – laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie).
10. Apendektomie („odstranění slepého střeva“).
11. Odstranění lymfatických uzlin v dutině břišní v rámci onkologické chirurugické léčby.