Cysty vaječníků

Cysty vaječníků

Cysty na vaječníku patří  rovněž mezi časté nálezy u žen ve fertilním věku, méně často se vyskytují  i u žen po reprodukčním období. Na vaječníku se můžeme setkat s nejrůznějšími typy cystických změn. Nejčastěji se jedná o cysty funkční, tedy vzniklé v rámci cyklických změn  probíhajících ve vaječníku během menstruačního cyklu. Tak se můžeme setkat s cystami folikulárními nebo cystami žlutého tělíska.

Dalšími častými nálezy jsou cysty z endometriózy (endometriomy), ze zárodečných tkání (dermoidy), vazivové tkáně (fibromy) atd. K odlišení od maligních změn  na vaječníku v diagnostice pomáhají nádorové markery a expertní ultrazvuk.

Klinicky se cysty mohou projevovat bolestí, nepravidelným krvácením; torze (otočení okolo stopky) či ruptura cysty může způsobit náhlou příhodu břišní, vyžadující rychlou operační intervenci.

Na našem pracovišti při řešení ovariálních cyst postupujeme vždy individuálně, snažíme se u konkrétní pacientky zvolit co nejoptimálnější výkon s ohledem na fertilní funkci (u mladých žen plánujících graviditu volíme, pokud to nález jen trochu dovoluje, vaječník šetřící výkon).