Septum dělohy

Septum dělohy

Ženské pohlavní orgány – děloha, čípek děložní i pochva, vznikají v embryonálním období ze dvou základů, které postupně splývají a dělící přepážka mizí. Pokud v tomto období dojde ve vývoji k chybě pak se projeví jako velmi široké spektrum možných vrozených vad.

Od úplného rozdvojení – kompletní přepážka v pochvě, 2 čípky a dvě samostatné dělohy, každá s jedním ústím vejcovodu až po pouhé naznačení děložní přepážky ve fundu děložním – tzv. uterus arcuatus – tedy rozšířená děloha s mírným vtlačením fundu.

Bylo prokázáno, že přítomnost děložní vady způsobuje vyšší riziko samovolného potratu (i ve vyšším stádiu těhotenství), předčasného porodu, mimoděložního těhotenství a dalších komplikací.

Pro hysteroskopické operační řešení je vhodný pouze zlomek vrozených vad děložních – septum (přepážka) nebo subseptum (poloviční přepážka) děložní. Podmínkou je intaktní fundus děložní – tedy bez středové vklesliny - při její přítomnosti je děloha již nazývaná dvourohá a tento typ operace zcela vylučuje.

Dříve byly tyto vady řešeny pouze laparotomicky (z otevřeného břišního řezu) – poměrně rozsáhlou operací dělohy s nejistými výsledky. V dnešní době – při rozvoji endoskopických technik je již operace méně zatěžující. Na našem pracovišti vždy kombinujeme laparoskopickou část (tedy pohled do dutiny břišní, k ozřejmení zevního tvaru dělohy a jiných patologií) a hysteroskopickou část, při které přepážku odstraňujeme.