Přílohy

A. Texty:

T1. M. Mára: Děložní myom
T2. M. Mára: Děložní myom a poruchy plodnosti
T3. M. Mára: Těhotenství a porod s myomem a po myomektomii

B. Další literatura o problematice myomů:

1. American College of Obstetricians and Gynecologists: ACOG Committee Opinion. Uterine artery embolization. Obstet Gynecol 2004;103:403-404.
2. Břešťák M. jr., Pohl K.: Ultrazvukem vedená cílená laparoskopická ischemizace uterinníc leiomyomů. Čes Gynek 2003; 68:152-155.
3. Carpenter T.T., Walker W.J.: Pregnancy following uterine artery embolisation for symptomatic fibroids: a series of 26 completed pregnancies. Br J Obstet Gynaecol 2005;112:321-5.
4. Dubuisson J.B., Fauconnier A., Chapron C. et al.: Reproductive outcome after laparoscopic myomectomy in infertile women. J Reprod Med 2000;45:23-30.
5. Fučíková Z., Mára M., Mašková J. et al.:  Embolizace děložních tepen při léčbě myomů z pohledu pacientek. Čes Gynek 2005;70:383-388.
6. Hart R., Khalaf,Y., Yeong C.T. et al.: A prospective controlled study of the effect of intramural uterine fibroids on the outcome of assisted conception. Hum Reprod 2001;16:2411-2417.
7. Holub Z., Lukáč J., Kliment L., et al.: Pregnancy outcomes and deliveries following laparoscopic transsection of uterine vessels: a pilot study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006;125::165-170.
8. Holub Z., Kužel D., Kučera E. et al.: Management děložních myomů: ČSGE doporučení k provádění správné klinické praxe. Čes Gynek 2005;70:165-167.
9. Mára M., Fučíková Z., Mašata M. et al.: Management děložních myomů u žen ve fertilním věku. Čes Gynek 2003;68:30-35.
10. Mára M., Fučíková Z., Kužel D. et al.: Enukleace intramurálních děložních myomů u žen ve fertilním věku: střednědobé výsledky prospektivní klinické studie. Čes Gynek 2006;71:16-24.
11. Mára M., Mašková J., Fučíková Z. et al.: Praktické poznámky k embolizaci děložních myomů. Čes Gynek 2007 (v tisku).
12. Mašková J., Drbohlav P., Křivánek J. et al.: První výsledky léčby symptomatických děložních myomů intraarteriální embolizací. Čes Radiol 2001;55:364-369.
13. Olive D.L., Lindheim S.R., Pritts E.A.: Non-surgical management of leiomyoma: impact on fertility. Curr Opin Obstet Gynecol 2004;16:239-243.
14. Pelage J.P., Le Dref O., Beregi J.P. et al.: Limited uterine artery embolization with tris-acryl    gelatin microspheres for uterine fibroids. J Vasc Interv Radiol 2003;14:15-20.
15. Ravina J.H., Herbreteau D., Ciraru-Vigneron N. et al.: Arterial embolization to treat uterine myomata. Lancet 1995;346:671-672.
16. Razavi M.K., Wolanske K.A., Hwang G. et al.: Angiographic Classification of Ovarian Artery to Uterine Artery Anastomoses: Initial Observations in Uterine Fibroid Embolization. Radiology 2002;224:707-712.
17. Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada: SOGC clinical practice guidelines. Uterine fibroid embolization (UFE). Number 150, October 2004. Int J Gynaecol Obstet 2005;89:305-318.
18. Spies J.B, Allison S., Flick P. et al.: Spherical polyvinyl alcohol versus tris-acryl gelatin microspheres for uterine artery embolization for leiomyomas: results of a limited randomized comparative study. J Vasc Interv Radiol 2005;16:1431-1437.
19. Tropeano G., Di Stasi C., Litwicka K. et al.: Uterine artery embolization for fibroids does not have adverse effects on ovarian reserve in regularly cycling women younger than 40 years. Fertil Steril 2004;81:1055-1061.
20. Tulandi, T.: Uterine fibroids - embolization and other treatment. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 147.

 

C. Obrázky:

 

Obr 7.1. Laparoskopická myomektomie - fáze enukleace myomu

 

Obr 7.2. Laparoskopická myomektomie - sutura

 

Obr 7.3. Laparoskopická myomektomie -
morcelace (kouskování) myomu

 

Obr 7.4. Laparoskopická myomektomie - výsledný stav

 

Obr 7.5. Laparotomicky enukleovaný, 10cm myom jako preparát pro histologické vyšetření

 

Obr 7.6. Hysteroskopický pohled na kompletně devitalizovaný myom po předchozí embolizaci

 

Obr 7.7. Řez objemným enukleovaným myomem po předchozí, jen částečně úspěšné embolizaci
(regresivní změny nádoru patrné jen v jeho středu)

 

D. Kasuistiky

(spíše pro lékaře, než pro laiky)

Pacientka mezioborového semináře s "Live-přenosem" z operačního sálu z 15.11.2007 (Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN, Apolinářská 18, Praha 2) - popis případu a výsledky.
 

33 letá M.M., bez anamnestické záteľe (interně zdráva, operace: 0, léky: 0, nekuřačka, gynekologicky se neléčila), trpící bolestivou menstruací a 2 roky neúspěąnou snahou otěhotnět. Před cca rokem zjiątěn myom a pro jeho nárůst a plánované těhotenství doporučena k nám.
Naším vyšetřením potvrzen solitární myom 6cm (dle UZ 63x61 mm v průměru, silně vaskularizovaný, lehce deformující dutinu), vycházející v.s. ze zadní stěny děložní až fundu, více vlevo.

Dne 15.11.07 provedena hysteroskopie (nález mírné komprese dutiny ze zadní stěny zleva) a laparoskopie, kde pro nález cca 6cm transmurálního myomu probíhajícího levou hranou ze zadní stěny děloľní na přední neprovedena myomektomie (jako výkon pro dělohu potenciálně rizikový a příliš devastující), ale laparoskopická okluze děloľních tepen (LUAO) pomocí tzv. harmonického skalpelu. Operace i pooperační průběh bez komplikací, pacientka propuątěna 2. pooperační den. Jako vedlejąí nález byla popsána mírná peritoneální endometrióza.

27.3.08 provedena magnetická rezonance pánve s kontrastem (ceMRI): v levé hraně až zadní stěně myom vel. 47x42mm - z 90% vyřazen z perfuze, ve zbytku tumoru v.s. tuková degenerace, jen lehká dislokace dutiny děloľní myomem zleva.

29.5.08 abd. + vag. UZ (18.den cyklu): děloha avf 82x48mm se symetrickou dutinou a homogenním 10mm endometriem. Ze zadní stěny více vlevo myom o průměru 33 mm, dopplerovsky avaskulární.
Pacientka neudává obtíže, má normální hladiny E2 a FSH bazálně (2. den cyklu) a negativní výsledek sérové hladiny Ca-125. Na 6/08 plánována hysteroskopie a při normálním nálezu bude pacientce doporučeno otěhotnět.