Soukromá ambulance pro léčbu děložních myomů a gynekologickou endoskopii


Lékař: Doc. MUDr. Michal Mára, CSc.                    Administrativa: Bc. Lenka Kramářová

                                      

Adresa: Na Bojišti 2, Praha 2, 120 00
Tel.: 224 921 181, ve středu od 16 do 18 hodin

Náplň ambulance: vyšetření pacientky (gynekologické + speciální, ultrasonografické), konzultace stavu, doporučení léčby. Zaměřeno na ženy s děložními myomy, event. na pacientky plánované k endoskopickému gynekologickému výkonu (hysteroskopie, laparoskopie, laparo-vaginální hysterektomie).

Objednávání: nejlépe e-mailem na adrese myom@seznam.cz, případně telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle každou středu odpoledne od 16 do 18 hod.
Při objednávání třeba uvést své celé jméno, rok narození, tel.č.mobilu, datum posledních menses (+ kdy cca žena očekává další), plánuje-li graviditu, stručný (laický) popis své diagnózy. Datum, čas a místo vyšetření budou zaslány zpět e-mailem.

Výhody: maximálně individuální přístup, kratší čekání na objednání i v čekárně, příjemné prostředí.

Poznámka: poplatek za vyšetření + konzultaci činí 3.000 Kč (ambulance nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou). Případnou další léčbu, je-li lékařsky odůvodněná, již pacientka nehradí. Ve výše uvedeném poplatku nejsou zahrnuty případné nadstandardy.

Ordinace: