O nás

V našem centru, zaměřeném především na ty pacientky s myomy, které si přejí zachovat fertilitu (možnost otěhotnět), je od roku 2002 konzultováno a léčeno více než 300 takovýchto žen ročně. Díky této  specializaci je u nás koncentrováno vyjímečné množství konzervativních, tj. dělohu zachovávajících výkonů (různé typy myomektomie, embolizace myomů, laparoskopická okluze děložních tepen), čímž se řadíme k největším takto profilovaným pracovištím v Evropě. Zvláštní důraz je kladen na sledování reprodukčních výsledků, což mj. umožňuje naše těsná spolupráce s Centrem asistované reprodukce, Perinatologickým centrem a Centrem fetální medicíny při Gyn.-por. klinice 1.LF UK a VFN (více viz. www.apolinar.cz, http://apolinar.vfn.cz). Tzn., že naše pacientky mohou po léčbě myomu navázat na témže pracovišti další specializovanou péčí svázanou s reprodukcí, což je nesporně velkou výhodou.

 

Doc. MUDr. Michal Mára, CSc.

Narozen 8. 8. 1970 v Praze, ženatý, otec dvou dětí.

Vzdělání, profesní vývoj: 

1988 maturita na gymnáziu v Praze
1988 - 1995 1. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy v Praze
1994 Cena Hlávkovy nadace pro nejlepší studenty UK
1995 - 2003 sekundární lékař na Gyn.-por. klinice 1. LF UK a VFN v Praze
1998 atestace I. stupně z oboru gynekologie a porodnictví
2002 atestace II. stupně z oboru gynekologie a porodnictví
2003 Certifikát ČLK "Endoskopické šití ve viscerální a pánevní chirurgii"
od r. 2003 odborný asistent Gyn.-por. kliniky 1. LF UK v Praze
od r. 2008 docent Gyn.-por. kliniky 1. LF UK v Praze

Klinické a vědecké postavení: 

od r.1998 člen týmu Gynekologické endoskopie a minimálně invazivní chirurgie na Gyn.-por. klinice
od r.1999 podíl na práci Centra fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky kliniky 
od r.2001 podíl na činnosti Centra asistované reprodukce kliniky
od r.2002 člen Endoskopické sekce při ČGPS
od r.2003 člen Sekce asistované reprodukce při ČGPS
od r.2004 vedoucí oddělení konzervativní a minimálně invazivní gynekologie (G3) na Gyn.-por. klinice
od r.2005 člen Onkogynekologické sekce při ČGPS
od r.2006 zástupce vedoucího Gynekologické endoskopie a minimálně invazivní chirurgie na Gyn.-por. klinice
 

Výzkumná a pedagogická činnost:

od r. 1996 podíl na výzkumné práci kliniky: prvním autorem dosud 23 původních prací, z toho 5 v zahraničních časopisech s impakt faktorem; opakovaně citován v prestižních časopisech, jako např. British Journal of Obstetrics and Gynaecology nebo Obstetrics and Gynecology; autorem řady publikací a přednášek na téma "Léčba děložních myomů u žen ve fertilním věku"

od r. 1998 podíl na pregraduální výuce studentů 1. LF UK

2001 obhajoba kandidátské disertační práce na téma "Anamnestické, laboratorní a ultrasonografické markery patologického těhotenství a jejich význam při predikci nepříznivého výsledku těhotenství"

od r. 2003 hlavni koordinátor každoročního mezioborového semináře & workshopu na téma „Miniinvazivní léčba děložních myomů

od r. 2004 podíl na výuce zahraničních studentů 1. LF UK

od r. 2004 externí recenzent („peer-reviewer“) souhrnných textů o léčbě děložních myomů organizace The Cochrane Library- největší lékařské databáze, poskytující objektivní důkazy o správném rozhodování při léčbě

od r. 2006 školitel („tutor“) 2 studentů doktorandského studia (PhD) a postgrad. studentů „EBCOG“ v oboru Gynekologická endoskopie a Minimálně invazivní chirurgie

2007 čestné uznání ministra zdravotnictví ČR za vzorné řešení grantu IGA v letech 2004-2006

od r. 2007 vedoucí výuky Gynekologie a Porodnictví 6. ročníku studentů 1. LF UK v Praze

od r. 2008 externí recenzent („peer-reviewer“) prestižního odborného časopisu Human Reproduction

2008 obhajoba habilitační práce na téma „Konzervativní léčba děložních myomů u pacientek ve fertilním věku“

Zahraniční stáže: 

7-8/1992 Department of Cardiovascular Surgery, University Hospital, Istanbul, Turecko
6-9/1993 Teaching Hospital, University of Alabama, Birmingham, USA
5-6/2004 Reproductive Medicine Center, McGill University Montreal, Kanada

Jazykové znalosti: angličtina, francouzština, ruština.

Koníčky: sport (basketbal, tenis, beach-voleyball), historie, divadlo

 

MUDr.Jana Mašková

Narozena 12.9.1959 v Liberci, vdaná, dvě děti.

Vzdělání, profesní vývoj:

1978 maturita na gymnáziu v Jičíně
1986 promoce na III. LF UK (dříve LFH) v Praze
1986 - 1990 rdg odd. NsP Jičín
1990 atestace 1. stupně z oboru radiodiagnostika
1990 - 1994 rdg odd. Nemocnice Liberec
1994 - 1995 rdg odd. Nemocnice Turnov
1994 atestace 2. stupně z oboru radiodiagnostika

11/94 - 12/99 Rdg klinika FN Hradec Králové, užší specializace na vaskulární intervence na vazografickém pracovišti
2000- stáž v Dotterově Institutu intervenční radiologie- Portland, Oregon, USA
od r.2000 - člen SCVIR (Society of Cardiovascular and Interventional Radiology, USA)
od r 2003 člen CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiology Society of Europe)
2000- 9/2003 Rdg klinika VFN a 1.LF UK Praha
9/2003 ÚVN Střešovice Praha
Od r. 2002 úzká spolupráce s prof. Jean-Pierre Pelage z Paříže - intervenčním radiologem a předním světovým specialistou na problematiku embolizace myomů.
Od r. 2005 konzultant intervenční radiologie Pilgrim Hospital, Boston, Velká Británie 

 

Jazykové znalosti: angličtina (2001, zkouška FCE), němčina, francouzština.

Hlavním autorem 30-ti původních vědeckých prací, z toho tři v zahraničních časopisech. Autorka řady přednášek, z toho několik na téma Embolizace myomů dělohy.

Koníčky: sport (orientační běh, cyklistika, lyžování), umění

 

MUDr. Zuzana Fučíková, CSc.

Narozena 25.1.1956 v Hradci Králové, vdaná, matka 2 dětí.

Vzdělání, profesní vývoj:

1975-1981 Fakulta Všeobecného Lékařství Univerzity Karlovy v Praze
1981-1982 sekundární lékařka gyn.-por.oddělení nemocnice Mělník
1983-1984 sekundární lékařka I.gyn.-por.kliniky FVL UK a VFN v Praze
1986-1987 samostatně pracující lékařka gyn.-por.oddělení OÚNZ Praha 2
1987-1998 sekundární lékařka Gyn.-por.kliniky 1.LF UK a VFN v Praze
1988 atestace I.stupně v oboru gynekologie a porodnictví
1992 atestace II.stupně v oboru gynekologie a porodnictví
1998-2006 odborná asistentka Gyn.-por. kliniky 1.LF UK a VFN v Praze
Od r. 2006 vedoucí pooperačního oddělení intenzivní péče Gynekologicko-porodnického oddělení FTN Krč

Klinické a vědecké postavení:

1995-1998 vedoucí oddělení JIP kliniky
od r.1995 člen endoskopické sekce při ČGPS
od r.1996 člen European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE)
1998-2000 vedoucí oddělení gynekologické endoskopie a malých operačních výkonů
od r.2001 vedoucí lékařka oddělení minimálně invazivní chirurgie

Výzkumná a pedagogická činnost:

1995-2003 podíl na pregraduální i postgraduální výuce
2001 obhajoba kandidátské dizartační práce na téma "Predikce úspěšnosti ablace   endometria" 

Jazykové znalosti: angličtina, ruština.

Koníčky: výtvarné umění, sport (lyžování, out-door), knihy

 

Na týmové práci našeho centra se dále podílí:

Gynekologové: Doc. MUDr. David Kužel, CSc. (operativa), MUDr. Ondřej Sosna (ultrazvuk, operativa), MUDr. Andrea Pašková (ultrazvuk), MUDr. Lubomír Hašlík (hysteroskopie), MUDr. Dana Koryntová, CSc. (centrum asistované reprodukce), MUDr. Kristyna Kubínová (ultrazvuk, operativa) a MUDr. Petr Horák (ultrazvuk, operativa).

Radiologové: MUDr. Tomáš Belšan, CSc., MUDr. David Pašek - magnetická rezonance, MUDr. Jiří Lacman (radio-intervence)

Anesteziologové: As. MUDr. Petr Kříž, MUDr. Pavla Nosková – konzultace a provádění pooperační, resp. post-embolizační analgézie

Histopatolog: As. MUDr. Pavel Dundr

Statistik: Ing. Alena Dohnalová