Kontakty

Centrum pro komplexní diagnostiku a léčbu děložních myomů, 

Gyn.-por. klinika 1. LF UK a VFN, Apolinářská 18, Praha

na základě podrobného vyšetření a rozboru situace s pacientkou poskytujeme celé spektrum léčebných metod.  

Zájemci o vyšetření, konzultaci a ev. léčbu se mohou objednávat e-mailem na adrese myom@seznam.cz

Při objednávání je třeba vypsat své celé jméno, rok narození, tel. č. na mobilní telefon,
datum posledních menses, zda plánujete graviditu, stručný popis své diagnózy a máte-li doporučení od gynekologa.
Datum, čas a místo objednání Vám bude sděleno emailem zpět na Vaši adresu.

Pouze ve výjimečných případech se lze objednat telefonicky
každé úterý (11.00 - 15.00 hod.) na tel. 224 967 162 (sestra J. Miluničová).

       

 

Doc. MUDr. Michal Mára, CSc.

Gynekologicko - porodnická klinika VFN a 1. LF UK
Oddělení gynekologické endoskopie a minimálně invazivní chirurgie

přednosta: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Apolinářská 18, 128 00 Praha 2
Tel.: 224 967 424-5
 

Soukromá ambulance pro léčbu děložních myomů a gynekologickou endoskopii
Na Bojišti 2, Praha 2, 120 00
Tel.: 224 921 181 (pouze středa od 16.00 do 18.30 hod.)
myom@seznam.cz
www.gynendoskopie.cz

 

As. MUDr. Zuzana Fučíková, CSc.

Gynekologicko - porodnická klinika VFN a 1. LF UK (částečný úvazek)

přednosta: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Apolinářská 18, 128 00 Praha 2 

Gynekologicko - porodnické oddělení FTN (hlavní úvazek)

primář: MUDr. Tomáš Peterka
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč
Tel.: 261 082 355 (pátek 9.00 – 12.00 hod.)
zfucikova@seznam.cz
http://www.ftn.cz/index.php?id=2468

 

MUDr. Jana Mašková

Radiologické oddělení Ústřední Vojenské nemocnice (ÚVN)

primář: pplk. MUDr. František Charvát
U vojenské nemocnice 1200, 160 00 Praha 6 - Střešovice 

Tel.:  973 203 389
maskojan@t-email.cz
http://www.uvn.cz/CS/content/view/123/137/
http://www.neurointervence.cz