základní pojmy
MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ CHIRURGIE

Diagnostika, Operativa, Výuka pregraduální, postgraduální a mezinárodní

LAPAROSKOPIE, HYSTEROSKOPIE, VAGINÁLNÍ A LAPAROVAGINÁLNÍ OPERATIVA
Myom, Endometrióza, Sterilita, Infertilita, Onkologie, Nepravidelné děložní krvácení

„European Hysteroscopy Training Centre for Gynecare“
Chirurgická část „Centra pro komplexní léčbu endometriózy“
Chirurgická část „Centra pro komplexní léčbu děložních myomů“

HISTORIE A CHARAKTER ODDĚLENÍ

Endoskopie je provozována na Gynekologicko-porodnické klinice 1.LF UK a VFN od roku 1969. Oddělení minimálně invazivní terapie bylo nově rekonstruováno a otevřeno 1.3.2001.
Poskytuje kompletní a komplexní diagnostiku a terapii.
Oddělení je koncipováno jako 3 operační sály a 8 lůžek pro následnou krátkodobou hospitalizaci a pooperační péči:
Operační sál 1 je určen pro pokročilou laparovaginální operativu a je vybaven koagulačními technikami, harmonickým skalpelem a CO2 laserem.
Operační sál 2 je určen pro běžnou laparovaginální operativu.
Operační sál 3 je určen pro ambulantní hysteroskopii a transcervikální chirurgii.

Oddělení minimálně invazivní chirurgie (G5) je funkčně propojeno s oddělením pro diagnostiku a konzervativní terapii (G3).


LÉKAŘI A STANIČNÍ SESTRY

Doc. MUDr. David Kužel, CSc.
První a druhá atestace z oboru gynekologie a porodnictví, kandidátská disertační práce a habilitační práce na téma gynekologická endoskopie, autor monografie „Gynekologická endoskopie“, nakladatelství Galén, 1994, tuzemská a zahraniční přednášková a publikační činnost, pregraduální a postgraduální výuková činnost od roku 1988.
Vedoucí úseku gynekologické endoskopie a zástupce přednosty kliniky pro gynekologii.

Doc. MUDr. Michal Mára, CSc.
První a druhá atestace z oboru gynekologie a porodnictví, kandidátská disertační práce, tuzemská a zahraniční přednášková a publikační činnost, pregraduální a postgraduální výuková činnost. Konzultant oddělení v otázkách komplexní léčby děložní myomatózy. Vedoucí oddělení G3.

As. MUDr. Hana Hrušková
První a druhá atestace z oboru gynekologie a porodnictví, tuzemská přednášková a publikační činnost. Konzultantka oddělení v otázkách komplexní léčby endometriózy.

As. MUDr. Michael Fanta
První a druhá atestace z oboru gynekologie a porodnictví, tuzemská a zahraniční publikační činnost, tuzemská a zahraniční přednášková činnost.
Konzultant oddělení v otázkách komplexní léčby endometriózy. Vedoucí oddělení G5.

MUDr. Lucie Hrazdírová
Nejvyšší atestace v oboru, tuzemská a zahraniční přednášková a publikační činnost.

MUDr. Ondřej Sosna
Nejvyšší atestace v oboru, tuzemská přednášková a publikační činnost.

Libuše Nováková.
Staniční sestra endoskopických operačních sálů.

Eva Mašatová
Staniční sestra pooperačního oddělení minimálně invazivní chirurgie (G5).

Jana Bilinová
Staniční sestra oddělení diagnostiky a konzervativní terapie (G3).


ENDOSKOPICKÉ AMBULANCE

Hysteroskopie: každou středu od 13 hod. v ambulantním traktu kliniky (ambulance č.5)
Komplexní léčba děložních myomů: každý čtvrtek od 13 hod. v ambulantním traktu kliniky (ambulance č.5)
Komplexní léčba endometriózy: každý čtvrtek od 13 hod. v ambulantním traktu kliniky (ambulance č.11)


TELEFONICKÉ SPOJENÍ

Oddělení G5: 224 967 003, 224 967 004
Oddělení G3: 224 967 424, 224 967 434
Gynekologická ambulance: 224 967 491, 224 967 504
Endoskopické operační sály: telef. spojení neudáno
 
 laparoskopie
   pánevní bolest
   neplodnost
   mimoděložní těhotentsví
   gynekologický zánět
   endometrióza
   cysty vaječníků
   děložní myomy
   hysterektomie
   onkologie
 hysteroskopie
   děložní polypy
   submukózní myomy
   septum dělohy
   ablace endometria
 o nás
     konzultace  
 poradna