základní pojmy

SOUKROMÁ AMBULANCE PRO LÉČBU DĚLOŽNÍCH MYOMŮ
A GYNEKOLOGICKOU ENDOSKOPII

Lékař:  Doc. MUDr. Michal Mára, CSc.
Sestra: Mgr. Lenka Kramářová

Adresa: Na Bojišti 2, Praha 2, 120 00
Tel.: 224 912 242 (středa 16.00-18.30 hod.)

Náplň ambulance:
vyšetření, konzultace a ev. doporučení léčby pacientek plánovaných k endoskopickému gynekologickému výkonu (hysteroskopie, laparoskopie, laparo-vaginální operace).

Objednávání:
nejlépe e-mailem na adrese myom@seznam.cz, případně telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle každou středu odpoledne od 16 do 18.30 hod.
Při objednávání třeba uvést své celé jméno, rok narození, tel.č.mobilu, datum posledních menses (+ kdy cca žena očekává další), plánuje-li graviditu, stručný (laický) popis své diagnózy. Datum, čas a místo vyšetření budou zaslány zpět e-mailem.

Výhody:
dostatek času na individuální přístup k pacientce, příjemné prostředí. Poznámka: poplatek za vyšetření + konzultaci činí 3.000,- Kč (ambulance nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou). Případnou další léčbu, je-li lékařsky odůvodněná, již pacientka nehradí.

 

 

 

 

 

 

 laparoskopie
   pánevní bolest
   neplodnost
   mimoděložní těhotentsví
   gynekologický zánět
   endometrióza
   cysty vaječníků
   děložní myomy
   hysterektomie
   onkologie
 hysteroskopie
   děložní polypy
   submukózní myomy
   septum dělohy
   ablace endometria
 o nás
     konzultace  
 poradna