základní pojmy
CYSTY VAJEČNÍKU

Cysty na vaječníku patří  rovněž mezi časté nálezy u žen ve fertilním věku, méně často se vyskytují  i u žen po reprodukčním období. Na vaječníku se můžeme setkat s nejrůznějšími typy cystických změn. Nejčastěji se jedná o cysty funkční, tedy vzniklé v rámci cyklických změn  probíhajících ve vaječníku během menstruačního cyklu. Tak se můžeme setkat s cystami folikulárními nebo cystami žlutého tělíska.

Dalšími častými nálezy jsou cysty z endometriózy (endometriomy), ze zárodečných tkání (dermoidy), vazivové tkáně (fibromy) atd. K odlišení od maligních změn  na vaječníku v diagnostice pomáhají nádorové markery a expertní ultrazvuk.

Klinicky se cysty mohou projevovat bolestí, nepravidelným krvácením; torze (otočení okolo stopky) či ruptura cysty může způsobit náhlou příhodu břišní, vyžadující rychlou operační intervenci.

Na našem pracovišti při řešení ovariálních cyst postupujeme vždy individuálně, snažíme se u konkrétní pacientky zvolit co nejoptimálnější výkon s ohledem na fertilní funkci (u mladých žen plánujících graviditu volíme, pokud to nález jen trochu dovoluje, vaječník šetřící výkon).

 laparoskopie
   pánevní bolest
   neplodnost
   mimoděložní těhotentsví
   gynekologický zánět
   endometrióza
   cysty vaječníků
   děložní myomy
   hysterektomie
   onkologie
 hysteroskopie
   děložní polypy
   submukózní myomy
   septum dělohy
   ablace endometria
 o nás
     konzultace  
 poradna